Curry Pastes

Vårt egna sortiment av curry pastes!
Finns i både små glasburkar väl lämpat för hushåll samt i stor-pack för grossister (så som i bilderna nedan).