Chutney & Pickles

En nylanserad produktserie av chutney och pickles från vårt egna fabrikat. Måste testas!
Finns även i större förpackningar väl lämpat för grossister (se bilden längst ner på denna sida)